ایرانگرد نیوز

گردشگری زیارتی نیازمند ساماندهی است

نجفی در نشست با فعالان گردشگری خراسان رضوی اعلام کرد:

گردشگری زیارتی نیازمند ساماندهی است

معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اولویت برنامه های این سازمان در بخش گردشگری را تکمیل پروژه های نیمه تمام و ارائه بسته های سرمایه گذاری به متقاضیان اعلام کرد و گردشگری زیارتی را بخشی دانست که باید آن را سر و سامان داد چراکه مانند سایر بخشهای گردشگری عدم انسجام و درهم ریختگی در ان وجود دارد و فاقد مدیریت یکپارچه است.

خروج از نسخه موبایل