هیات امنای انجمن سینمای جوانان ایران منصوب شدند

به گزارش ایرانگرد نیوز، حجت الله ایوبی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان سینمایی اعضای هیأت امنای انجمن سینمای جوانان ایران را منصوب کرد.

 

حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی به استناد ماده 8 اساسنامه انجمن سینمای جوانان ایران، فرشته طائرپور، مهدی کرم پور، اکبر نبوی و جعفر صانعی مقدم را به عنوان اعضای جدید هیات امنای انجمن سینمای جوانان ایران منصوب کرد.

 

همچنین روز گذشته حبیب ایل بیگی با حکم حجت الله ایوبی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان سینمایی، به عنوان مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران منصوب شد.

 

Check Also

معرفی نقاشان زن نامدار به بهانه روز جهانی طراحی و نقاشی

 ۱۶ می برابر با ۲۶ اردیبهشت ماه، روز جهانی طراحی و نقاشی اعلام شده است. …