درگیری لفظی اعضای شورا بر سر بانک شهردانشجو از« گردن کلفت» شدن برخی در بانک شهر خبر داد


درگیری لفظی اعضای شورا بر سر بانک شهر

سود بانک شهر جلسه امروز شورای شهر تهران را جنجالی کرد. کش‌مکش زمانی شروع شد که خسرو دانشجو از دریافت سود زیاد توسط شهرداری انتقاد کرد و گفت برخی از سود این بانک «گردن کلفت» کرده‌اند. اما مرتضی طلایی از نحوه صحبت‌کردن دانشجو ناراحت شد و کار به بحث و جدل رسید.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …