شکوه هشتاد ساله روی ویلچرارکستر سمفونیک تهران در شرایط نیمه تعطیل؛


شکوه هشتاد ساله روی ویلچر

هشتاد سالش هم تمام شد؛ می‌گویند هرچه بیشتر بگذرد جوان‌تر می‌شود اما، ارکستر سمفونیک تهران در چلچله جوانیش زمین‌گیر شد. حالا به زور روی واکر می‌ایستد و با ویلچر این سو و آن سو می‌برنداش.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …