شکوه هشتاد ساله روی ویلچرارکستر سمفونیک تهران در شرایط نیمه تعطیل؛


شکوه هشتاد ساله روی ویلچر

هشتاد سالش هم تمام شد؛ می‌گویند هرچه بیشتر بگذرد جوان‌تر می‌شود اما، ارکستر سمفونیک تهران در چلچله جوانیش زمین‌گیر شد. حالا به زور روی واکر می‌ایستد و با ویلچر این سو و آن سو می‌برنداش.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …