گردشگران و مسافران نباید هدف آسانی برای دریافت مالیات‎های سنگین باشندWTTCهشدار داد:


گردشگران و مسافران نباید هدف آسانی برای دریافت مالیات‎های سنگین باشند

سازمان جهانی سفرو توریسم دربیانیه ای رسمی به دولت های جهان هشدار داد از وضع مالیات بر مسافران و گردشگران و تبدیل آن‎ها به ابزار آسانی برای دریافت مالیات، خودداری کنند.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …