بازگشت اسناد میراث فرهنگی به تهران مهمترین عملکرد پژوهشگاه

گزارش عملکرد 100 روزه پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی:

بازگشت اسناد میراث فرهنگی به تهران مهمترین عملکرد پژوهشگاه

رییس پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی در گزارشی اختصاصی تلاش برای بازگرداندن اسناد و مدارک سازمان میراث فرهنگی به تهران و ارتباط سازنده با جوامع علمی داخلی و خارجی را مهمترین عملکرد پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی در طول 100 روز فعالیت این حوزه پژوهشی سازمان میراث فرهنگی اعلام کرد.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …