صبوری بخش خصوصی تا آمدن دولت روحانی و کم بود تسهیلات در فرودگاه امامگردشگری در هفته‌ای که گذشت؛


صبوری بخش خصوصی تا آمدن دولت روحانی و کم بود تسهیلات در فرودگاه امام

مسکوت ماندن امور تصدی‌گری‌ها و استانداردسازی هتل‌ها توسط بخش خصوصی تا آمدن دولت روحانی، کم بود تسهیلات و نارضایتی مسافران از فرودگاه امام خمینی، ارسال 80 تن دارو و تجهیزات به عربستان برای حاجی‌ها با وجود مشکلات دارویی داخل کشور، کاهش 40 درصدی مسافران مشهد در ماه رمضان، واگذاری دارالفنون هوایی به بخش خصوصی از جمله اخبار گردشگری در هفته گذشته بودند.

Check Also

هنرمندان پیشکسوت و جوان میزبان گالری‌گردان تهران

 نمایشگاه آثار هنرهای تجسمی پیشکسوتان صاحب‌نام و جوانان جویای نام در پایان هفته میزبان گالری …