ارتقای ایمنی؛‌ مرثیه خاطرات شیرین در صنعت حمل و نقل هواییگفت‌وگو با مدیرعامل جدید زاگرس‌ایر؛


ارتقای ایمنی؛‌ مرثیه خاطرات شیرین در صنعت حمل و نقل هوایی

خاطره ای که از ناوگان هوایی طی سال ها تحریم و مشکلات اقتصادی و حتی به هر دلیلی بر جای مانده دیگر خاطره نیست که در یادها بماند بلکه مرثیه ای‌است که با شنیدنش فقط جرقه ای ازخاطرات تلخ در یادها ثبت می‌شود.این که چطور می‌توان تا حدودی برای ثبات صنعت حمل و نقل هوایی آن هم از نوع خصوصی تلاش کرد حرفی است که در یک کلام مدیرعامل زاگرس ایر به آن پاسخ داد: ارتقای ایمنی.

Check Also

هنرمندان پیشکسوت و جوان میزبان گالری‌گردان تهران

 نمایشگاه آثار هنرهای تجسمی پیشکسوتان صاحب‌نام و جوانان جویای نام در پایان هفته میزبان گالری …