سایه سیاه مرگ بر سر پلنگ ایرانی

لاشه پلنگ کشته شده بدر استهبان ربای کالبدشکافی به شیراز فرستاده شده است

سایه سیاه مرگ بر سر پلنگ ایرانی

جمعه، 8 آذرماه لاشه پلنگی کشته شده در نزدیکی استهبان رویت شد. از آن جا که هیچ نشانه گلوله یا ضرب و شتمی بر بدن پلنگ دیده نمی شد، به نظر می رسد این حیوان بر اثر مسمومیت با طعمه آلوده کشته شده باشد. لاشه پلنگ برای بررسی به شیراز فرستاده شده است. این سومین موردی است که ظرف پنج سال گذشته کشتار پلنگ در استهبان به ثبت می رسد.

Check Also

محیط‌زیست عامل وحدت و همگرایی در کشور است

رئیس سامان حفاظت محیط‌زیست گفت: پروژۀ تکثیر در اسارت یوز آسیایی نشان داد چطور مسالۀ …