ساختار میراث فرهنگی و گردشگری پوسیده و کهنه است

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس:

ساختار میراث فرهنگی و گردشگری پوسیده و کهنه است

یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس معتقد است «ساختار سازمان میراث فرهنگی و گردشگری پوسیده و کهنه است، اگر نجفی بتواند ساختار سازمان را اصلاح کند، کار بزرگی انجام داده است».

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …