بهاي پروانه‌ شکار تعيين شد


به گزارش سرويس «محيط زيست» خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) در تبريز، بيوک رئيسي افزود : بهاي پروانه‌هاي ويژه شکار و صيد در دو بخش اتباع خارجي و ايراني متفاوت است و مدت اعتبار هر پروانه نيز در هر کدام از جانوران وحشي فرق مي کند و در موضوع اتباع ايراني نيز به دو بخش ويژه و عادي تقسيم بندي شده است.

وي افزود: معيار قيمت پروانه شکار و صيد پستانداراني مانند کل ، قوچ ارمني ، آهو و جبير ، بر اساس طول شاخ و مدت اعتبار پروانه نيز حداکثر پنج روز از تاريخ صدور است. گراز نيز بر اساس طول دندان و طول فصل مجاز براي دريافت پروانه هشت ماه و هر متقاضي مجاز به دريافت پنج پروانه در طول فصل است . مدت اعتبار پروانه هر سر خرگوش و تشي نيز يک ماه بوده و شکارچي مجاز به شکار سه راس در هر سفر است.

مدير کل محيط زيست آذربايجان شرقي درباره بهاي پروانه شکار و صيد گفت: پرندگان وحشي در معرض خطر انقراض و گونه‌هاي حمايت شده شکار ممنوع هستند و پروانه براي شکار و صيد آنها صادر نمي شود. بهاي پروانه شکار و صيد هر طاقه قرقاول نيز در مناطق تحت مديريت و مناطق آزاد (خارج از مناطق تحت مديريت ) متفاوت است. پروانه بلدرچين نيز طبق دستور العمل داخلي (با استفاده از تور و تپانچه) تعيين مي شود.

رئيسي پروانه ويژه صيد آبزيان را در سه موضوع ماهي قزل آلا ، ساير ماهيان که صيد آنها مجاز است و صيد ماهي با تور عنوان کرد و گفت : اعتبار پروانه صيد ماهي قزل آلا يک روزه و در هر روز پنج قطعه ، ساير ماهيان که صيد آنها مجاز است ، يک ماهه و صيد ماهي با تور نيز در طول فصل مجاز صيد ، طبق دستورالعمل ابلاغي سازمان ، تعيين مي شود .

مدير کل محيط زيست آذربايجان شرقي اضافه کرد: علاقه مندان و شکارچيان مجاز مي‌توانند براي اطلاع بيشتر به واحد صدور پروانه شکار و صيد محيط زيست استان و واحدهاي تابعه مراجعه و يا با تلفن 1812 تماس حاصل بگيرند.
:: دانلود فایل ضمیمه ()Check Also

کرونا دلفین های صورتی را بازگرداند

کاهش سر و صدا، آرامش آب و بهبود شرایط برای جانوران، ظاهرا باعث شده که …