گردشگران عراقی 20 درصد هتل‌های کرمانشاه را اشغال کردند
گردشگران عراقی 20 درصد هتل‌های کرمانشاه را اشغال کردند

هتلداران کرمانشاه طی چند ماه گذشته توانستند به ضریب اشغال 50 درصد دست یابند. در این میان کردنشینان عراق نیمی از مسافران آنها را تشکیل می‌دهند و نرخ ریالی برای اتاق‌ها ارائه می‌دهند.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …