واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی وارد بازی‌های سیاسی نشود



عضو هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی فارس:


واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی وارد بازی‌های سیاسی نشود

پایان دولت دهم نزدیک است و دولت مردان در صدد واگذاری تصدی‌گری‌های دولت به بخش خصوصی هستند. هرچند ممکن است بازی‌های سیاسی پشت پرده این واگذاری‌ها باشد اما بخش خصوصی سعی دارد وارد این بازی‌ها نشود.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …