آیین باران‌خواهی از میان پرونده‌های ناقص برای ثبت جهانی انتخاب شد!

آیین باران‌خواهی از میان پرونده‌های ناقص برای ثبت جهانی انتخاب شد!

پرونده آیین ‘باران خواهی’ درحالی برای ثبت جهانی در فهرست میراث ناملموس ۲۰۱۴ سازمان یونسکو پیشنهاد شد که این پرونده از میان۱۱ پرونده ارسالی به یونسکو انتخاب شده است. آنطور که مدیر دفتر ثبت آثار تاریخی می‌گوید، کارشناسان ایرانی ناگزیر به ارسال این پرونده شدند. به‌طوری‌که اگر امکانی برای معرفی پرونده جدید وجود دفتر ثبت به‌سرعت اقدام می‌کرد.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …