ایرانگرد نیوز

اولین نشست مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران با همکاران

اولین نشست مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران با همکاران

    رجبعلی خسروآبادی مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران پس از یک هفته آغاز به کار ،  اهم برنامه ی خود را دیدار از موزه ها ی تابعه، یگان حفاظت  و معاونت های اداره کل قرار داد تا از نزدیک شاهد نقاط ضعف و قوت باشد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل میراث فرهنگی استان تهران خسرو آبادی پس از بررسی وضعیت موجود اولین نشست صمیمانه را با کارکنان اداره کل ، در سالن همایش های موزه فرش برگزار کرد تا ضمن استماع نقطه نظرات کارکنان، سیاست های کلی میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان تهران را بیان کند.

    وی ضمن  تعریفی از مدیریت گفت: فردی مدیر  است که مسئولیت رفتار دیگران را قبول می نماید و این مسئولیت را قبول نمودم چون در کارکنان این اداره کل توان این را دیدم که هیچ گاه موجب عذر خواهی من برای عدم تحقق سیاست های اداره کل نخواهد گردید.

    خسرو آبادی با تشبیه اداره کل میراث فرهنگی تهران به یک تیم فوتبال عنوان کرد مدیر کل همانند یک مربی فوتبال  وظیفه رهبری تیم خود را عهده دار است و من این قول را می دهم اگر قهرمانی تیم را دست نیافتنی میدانستم هیچگاه این مسئولیت را قبول نمی کردم .

    خسروآبادی  اظهار داشت: مانند هر مربی دیگری  برای این پیروزی بایستی ترکیب تیم را تغییر داد،  البته  این تغییر  به معنای آن نیست که معاون یا مسئولی  توان مدیریت ندارد  بلکه با تاکتیک های مربی  برای رسیدن به قهرمانی فردی کارآمد نیست .

    خسروآبادی گفت: در مدیریت من کارمندان حقوق یکسانی از مزایا و پاداش نخواهند داشت و افراد بر اساس شایسته سالاری حقوق دریافت خواهند نمود . وی گفت پرداخت پاداش یکسان سبب از بین رفتن انگیزه در کارکنان خواهد شد که این امر  در نهایت بازدهی سازمان را  کاهش خواهد داد.

    وی از کارکنان خود خواست تا رفاقت های خود را در محیط کار افزایش دهند زیرا افزایش رفاقت ها در سطح منطقی رابطه مستقیمی با افزایش بازدهی کاری خواهد داشت .

    در پایان خسروآبادی با بیان اینکه  در مدیریت خود از هیچ خطایی دفاع نخواهم کرد افزود: برای آگاهی بیشتر  از رویداد های حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و  گردشگری از خبرنگاران استمداد می جوییم  و  به همین منظور  به زودی  جلسات  هفتگی با خبرنگاران این سه حوزه به صورت مستمر برگزار خواهیم کرد.

خروج از نسخه موبایل