ثبت جداگانه نقالی، فرصت جهانی شدن قهوه‌خانه را گرفت

رییس اتحادیه قهوه خانه داران:

ثبت جداگانه نقالی، فرصت جهانی شدن قهوه‌خانه را گرفت

با وجود آنکه نقالی از قهوه‌خانه جدا نیست اما ایران در ششمین دوره اجلاس کمیته میراث ناملموس جهانی این هنر را به نام خودثبت کرد، اما خبری از سنت قهوه‌خانه‌ای نشد. آنزمان بود که با جدا شدن قهوه‌خانه از نقالی، راه برای ثبت میراثی ایرانی به نام کشوری دیگر باز شد. از دیگر سو تا زمانی که نگاهی همچون محل جمع شدن اراذل و اوباش به قهوه‌خانه‌ها وجود داشته باشد نمی‌توان از قهوه‌خانه به عنوان یک سنت نام برد.

Check Also

برگزاری رالی تور گردشگری تهران- شمال

کانون جهان‌گردی و اتومبیل‌رانی با همکاری انجمن موتورسواری و اتومبیل‌رانی ورزش کارگری، رالی تور تفریحی، …