بازار سفر مسلمانان از میانگین جهانی سفر پیشی می‌گیردنگاهی به گردشگری ماه رمضان و آثار آن بر بازارسفرهای جهانی:


بازار سفر مسلمانان از میانگین جهانی سفر پیشی می‌گیرد

همزمان با افزایش امکانات سفر ویژه مسافران مسلمان و رشد گرایش مسلمانان به سفر؛ به ویژه در ماه رمضان، آمارهای جهانی حکایت از رشد سریع این بازار تا سال 2020 و پیشی گرفتن آن از بازارهای سفر جهانی دارد.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …