ارکسترها متولی می‌خواهند!
ارکسترها متولی می‌خواهند!

هرچند با تشکیل موسسه ارکستر ایران، آینده ارکستر ملی و ارکستر سمفونیک تهران در پرده‌ای از ابهام قرار گرفت؛ اما مدیرعامل بنیاد رودکی، موسسه ارکستر ایران را متولی خوبی برای ارکسترها می‌داند.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …