پیشنهاد ایران به یونسکو درباره چوگان

قائم مقام سازمان میراث فرهنگی خبر داد:

پیشنهاد ایران به یونسکو درباره چوگان

قائم مقام سازمان میراث فرهنگی از پیشنهاد جدید ایران به سازمان یونسکو خبر داد. پیشنهاد هم این است که میراث ناملموس نباید به نام یک کشور ثبت شود و این اقدام درستی نیست.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …