راه‌اندازی دانشگاه علمی‌کاربردی میراث فرهنگی در خوزستان

مدیر کل میراث فرهنگی خوزستان خبر داد

راه‌اندازی دانشگاه علمی‌کاربردی میراث فرهنگی در خوزستان

مدیر کل میراث فرهنگی خوزستان از راه‌اندازی دانشگاه علمی‌کاربردی میراث فرهنگی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: توسعه دانش بنیان از اهداف عالیه میراث فرهنگی است.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …