ایرانگرد نیوز

راه‌اندازی دانشگاه علمی‌کاربردی میراث فرهنگی در خوزستان

مدیر کل میراث فرهنگی خوزستان خبر داد

راه‌اندازی دانشگاه علمی‌کاربردی میراث فرهنگی در خوزستان

مدیر کل میراث فرهنگی خوزستان از راه‌اندازی دانشگاه علمی‌کاربردی میراث فرهنگی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: توسعه دانش بنیان از اهداف عالیه میراث فرهنگی است.

خروج از نسخه موبایل