طبق ارزیابی‎های نهایی المپیک لندن برای بریتانیا سودآور بودباوجود همه بدبینی‎ها و مخالفت‎ها


طبق ارزیابی‎های نهایی المپیک لندن برای بریتانیا سودآور بود

با جذب 31.1 میلیون گردشگرطی سال گذشته و درجریان برگزاری مسابقات المپیک موفق شد میزان گمردشگر جذب شده را نسبت به سال 2011 یک درصد افزایش دهد.

Check Also

هنرمندان پیشکسوت و جوان میزبان گالری‌گردان تهران

 نمایشگاه آثار هنرهای تجسمی پیشکسوتان صاحب‌نام و جوانان جویای نام در پایان هفته میزبان گالری …