حکم اعدام محیط بان دنا قطعی شد

غلامحسین خالدی ناامیدانه در راه چوبه دار است

حکم اعدام محیط بان دنا قطعی شد

در دادگاهی که در روز یکشنبه تشکیل و کمتر از یک ساعت به طول انجامید، با وجود تمام تلاش ها و امیدهای بسیار به تبرئه شدن «غلامحسین خالدی»، حکم اعدام دومین محیط بان دنا قطعی شد.

Check Also

محیط‌زیست عامل وحدت و همگرایی در کشور است

رئیس سامان حفاظت محیط‌زیست گفت: پروژۀ تکثیر در اسارت یوز آسیایی نشان داد چطور مسالۀ …