ایرانگرد نیوز

نگرانی از خداحافظی با صنایع دستی ایرانهنری که نه کیفیت دارد نه بسته بندی


نگرانی از خداحافظی با صنایع دستی ایران

این روزها با تغییر دولت٬ از تغییر و تحول در هر عرصه‌ای صحبت می‌شود، به جز تحول در صنایع دستی؛ هنری که می‌تواند هم نقش معرفی فرهنگ ایران در جهان را بازی کند و هم برای اهلش درآمدزایی کند. با این وجود کارشناسان صنایع دستی می‌گویند که اگر روندی که امروز صنایع دستی ایران پیش گرفته ادامه پیدا کند، به زودی باید با این هنر خداحافظی کرد.

خروج از نسخه موبایل