صادرات بيش از 47 ميليارد ريال از محصولات صنايع دستي استان گلستان

Image228496
سرپرست معاونت صنايع دستي گلستان گفت: آمار صادرات صنايع دستي گلستان در سال 91، مبلغ 47ميليارد و 600 ميليون و 300 هزارريال است.

به گزارش ميراث آريا(chtn) به نقل از روابط عمومي وامورفرهنگي اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان گلستان، محمد کيخا با اعلام اين خبر افزود: نظر به اهميت صنايع دستي درتوليد ملي و نقش آن درصادرات غيرنفتي و با
توجه به اينکه صادرات محصولات صنايع دستي اين استان با درنظر گرفتن بازارهاي هدف صورت مي گيرد، تخمين ميزان صادرات غيرنفتي از اين استان و ميزان درآمدزايي از اين محل از ضروريات است.

وي با اشاره به اينکه طي سالهاي گذشته صادرات غيرنفتي استان به صورت واسطه اي يا چمداني و از پايانه ها و مرزهاي استان هاي ديگر صورت مي گرفته و تاکنون آمار دقيق و مستندي از اين صادرات مهم استان دردسترس نبوده ادامه داد: آمار صادرات غيرنفتي گلستان براساس استعلام از هنرمندان و بازرگانان وتعاوني هاي فعال استان محاسبه شده است.

کيخا همچنين افزود: براين اساس و با تخمين ها و برآوردهاي صورت گرفته، آمار صادرات صنايع دستي اين استان يک ميليارد و 904 ميليون و12 هزار دلار برآورد شده است.

وي با اشاره به وجود هنرمندان و صنعتگران توانمند و تنوع محصولات صنايع دستي اين استان، تصريح نمود: مي توان با برنامه ريزي هاي منسجم و شناسايي دقيق شاخه هاي درآمدزايي و همچنين بهره مندي از بارنامه هاي صادرات محصولات صنايع دستي استان از جمله فرش، گليم، پلاس، جاجيم و … به عنوان منبع استناد آمارصادرات استان، ميزان صادرات غيرنفتي استان را برآورد کرد.

معاون صنايع دستي گلستان اظهار اميدواري کرد: با اقدامات مناسب و برنامه ريزي هاي دقيق جهت تخمين ميزان صادارت غيرنفتي استان وحمايت هاي لازم از قشر هنرمند وصنعتگر اين استان ، گام هاي مثبتي جهت توسعه صادرات محصولات غيرنفتي استان گلستان به عمل آيد.

Check Also

معرفی نقاشان زن نامدار به بهانه روز جهانی طراحی و نقاشی

 ۱۶ می برابر با ۲۶ اردیبهشت ماه، روز جهانی طراحی و نقاشی اعلام شده است. …