طب سنتی ایران جهانی نشد

طب سنتی ایران جهانی نشد

ایران ریسک بزرگ را پذیرفت و پرونده‌ طب سنتی را که یونسکو مرجوع کرده بود، دوباره به اجلاس هشتم میراث معنوی جهانی فرستاد. اما اعتراض‌های زیاد نمایندگان حاضر در اجلاس نگذاشت این پرونده در فهرست میراث معنوی جهان به ثبت برسد.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …