دستور رييس جمهور براي مقابله با آلودگي هوا

به گزارش ایرانگرد نیوز، رييس‌جمهور در ابتداي جلسه امروز هيات دولت با تأکيد بر اهميت فوق‌العاده سلامت مردم براي دولت و لزوم اهتمام جدي براي مقابله مؤثر با پديده آلودگي هوا، سازمان حفاظت محيط زيست، معاونت علمي و فناوري رييس‌جمهور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي را به حمايت از راهکارهاي مبتني بر فناوري‌هاي جديد و فراخوان نظرات از مبتکران و نهادهاي غيردولتي براي کاهش ميزان انواع آلودگي توصيه کرد.

روحاني همچنين به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت توصيه کرد اقدامات عاجل و پيشگيرانه را در اين خصوص به عمل آورند.

رييس‌جمهور همچنين دستور داد جلسه ويژه شوراي عالي محيط زيست براي بررسي وضعيت و اتخاذ تدابير مورد نياز تشکيل شود و موضوع در جلسه ويژه‌اي در دولت نيز مورد بررسي قرار گيرد.

در جلسه امروز هيأت‌دولت همچنين با تصويب هيأت وزيران، آقايان مرتضي روزبه و مصطفي سالاري به ترتيب به عنوان استانداران قزوين و بوشهر انتخاب شدند.

در ادامه جلسه، تعداد ديگري از تبصره‌ها و مواد لايحه بودجه سال ???? کل کشور پس از بحث و بررسي، به تصويب هيأت‌دولت رسيد.

Check Also

محیط‌زیست عامل وحدت و همگرایی در کشور است

رئیس سامان حفاظت محیط‌زیست گفت: پروژۀ تکثیر در اسارت یوز آسیایی نشان داد چطور مسالۀ …