سالن‌های سینما و تئاتر نیازمند ارائه مفهومی جدید از گردشگری شبانه هستندپرونده ‘زندگی شبانه’


سالن‌های سینما و تئاتر نیازمند ارائه مفهومی جدید از گردشگری شبانه هستند

‘زندگی شبانه’ از جمله بخش‌های گردشگری در شب است که با حضور در ماه رمضان معنایی تازه پیدا کرده‌. این مهم درخصوص فعالیت سالن‌های سینما با اجرایی شدن طرح ‘اذان تا اذان’ بیش از گذشته توانسته زندگی در شب را به تهران بازگرداند اما تحقق این مهم نیازمند تجهیز شدن سالن‌های سینما با توجه به نیاز روز مخاطب است.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …