«گردشگری شبانه» در تهران بی‌معناستپرونده زندگی شبانه


«گردشگری شبانه» در تهران بی‌معناست

زندگی شهری تنها کار کردن روزانه و به هنگام شب خسته و خواب آلود به خانه رفتن نیست. زندگی شهری در بسیاری از شهرها حیات دائمی در طول شبانه روز و تلاش برای استفاده مداوم از وقت است. زندگی شهری با زندگی شبانه در هم آمیخته. زندگی شبانه آنچیزی است که در تهران معنا ندارد.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …