حفاري‌هاي نفت و گاز و خطر آلودگي آب شرب

به گزارش ایرانگرد نیوز، اين کارشناسان در يک شرکت انگليسي که نماينده تامين‌کنندگان اصلي آب شرب در اين کشور است اعلام کردند: اين شيوه‌ استخراج گاز شيل مي‌تواند سلامت آب را به خطر اندازند. ضمن اينکه استفاده از حجم زياد آب در فعاليت‌هاي حفاري به روش فراکينگ، سبب کاهش ذخيره آبي مناطقي نظير جنوب شرقي انگليس مي‌شود.

عمليات استخراج گاز شيل با تکنيک فراکينگ شامل حفر چاه‌هاي عميق با استفاه از فشار شديد آب و شن و صدها ماده شيميايي ديگر براي گسستن سنگ‌ها و آزاد کردن گازهاي پشت آنها است.

شرکت‌هاي تهيه آب شرب نسبت به استفاده از اين روش‌ که باعث مسموم شدن منابع آب آشاميدني مستقر بر روي ذخاير گاز شيل مي‌شود، ابراز نگراني کردند.

به گزارش ايسنا به نقل از شبکه بي‌بي‌سي، کارشناسان انگليسي اعلام کردند که اين آلودگي‌ها به دنبال نفوذ گاز متان به داخل منابع آب زيرزميني صورت مي‌گيرد. با اين حال «ژوزف دوتون»، محقق دانشگاه «لستر» بر اين باور است که اگر اين روش حفاري با دقت انجام شود هيچ گونه خطر مسموميتي منابع آبي را تهديد نمي‌کند.

Check Also

کرونا دلفین های صورتی را بازگرداند

کاهش سر و صدا، آرامش آب و بهبود شرایط برای جانوران، ظاهرا باعث شده که …