شمقدری مثل احمدی‌نژاد حرف خودش را می‌زندعضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به جنجال خانه سینما؛


شمقدری مثل احمدی‌نژاد حرف خودش را می‌زند

یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس درباره بحث‌های چند روز گذشته خانه سینما می‌گوید که شمقدری هم مثل احمدی‌نژاد است و تنها حرف خودش را می‌زند.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …