ایرانگرد نیوز

شمقدری مثل احمدی‌نژاد حرف خودش را می‌زندعضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به جنجال خانه سینما؛


شمقدری مثل احمدی‌نژاد حرف خودش را می‌زند

یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس درباره بحث‌های چند روز گذشته خانه سینما می‌گوید که شمقدری هم مثل احمدی‌نژاد است و تنها حرف خودش را می‌زند.

خروج از نسخه موبایل