ایرانگرد نیوز

تغییرات مدیریتی سازمان هواپیمایی در سکوت خبری
تغییرات مدیریتی سازمان هواپیمایی در سکوت خبری

در حالی کمتر از 15 روز آینده تمامی وظایف و اختیارات از دولت دهم به یازدهم می‌رسد که گویا هنوز تغییر و تحول در برخی سازمان‌های دولتی ادامه دارد. در تازه‌ترین اقدام یکی از مدیران سازمان هواپیمایی کشور برای ۱۵ روز آینده تغییر کرد.

خروج از نسخه موبایل