خواهر خواندگی برخی شهرهای ایران و عراقدر دیدار وزرای امور خارجه و فرهنگ ایران با وزیر گردشگری عراق تاکید شد؛


خواهر خواندگی برخی شهرهای ایران و عراق

وزرای امور خارجه و فرهنگ امروز با وزیر گردشگری عراق دیدار وتبادل نظر کردند. در این دیدار طرف عراقی خواهان سرعت در خواهر خواندگی برخی شهرهای ایران و عراق شد.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …