شکم گردی در شب برای رستورانداران به صرفه نیستپرونده گردشگری شبانه


شکم گردی در شب برای رستورانداران به صرفه نیست

برای هریک از ما پیش آمده که هنگام قدم زدن و گذر از کنار رستوران یا سفره خانه، هنگامی که عطر غذا به مشاممان می‌رسد یا شکل و شمایل آن را می‌بینیم اشتهایمان برای چشیدن آن باز می‌شود. این اشتها نه شب می‌شناسد نه روز. اما باز بودن و ارائه غذا بیش از اشتهای ما اهمیت دارد چراکه شکم گردی به دلیل به صرفه نبودن آن برای رستورانداران، در شب تعطیل است.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …