ایرانگرد نیوز

شکم گردی در شب برای رستورانداران به صرفه نیستپرونده گردشگری شبانه


شکم گردی در شب برای رستورانداران به صرفه نیست

برای هریک از ما پیش آمده که هنگام قدم زدن و گذر از کنار رستوران یا سفره خانه، هنگامی که عطر غذا به مشاممان می‌رسد یا شکل و شمایل آن را می‌بینیم اشتهایمان برای چشیدن آن باز می‌شود. این اشتها نه شب می‌شناسد نه روز. اما باز بودن و ارائه غذا بیش از اشتهای ما اهمیت دارد چراکه شکم گردی به دلیل به صرفه نبودن آن برای رستورانداران، در شب تعطیل است.

خروج از نسخه موبایل