درده سال گذشته، جمعیتی 4 برابر کل جمعیت ترکیه از این کشور دیدار کردند
درده سال گذشته، جمعیتی 4 برابر کل جمعیت ترکیه از این کشور دیدار کردند

تنها در ده سال گذشته 295.2 میلیون گردشگر، از ترکیه دیدار کردند. این رقم بیش از 4 برابر جمعیت ساکن دراین کشوراست.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …