ایرانگرد نیوز

در انتخاب شهردار از گفتمان انقلاب و رهبری کوتاه نمی‌آییمعضو اصولگرای شورای چهارم شهر تهران:


در انتخاب شهردار از گفتمان انقلاب و رهبری کوتاه نمی‌آییم

هنوز مشخص نیست در رقابت انتخاب شهردار اصولگرایان پیروز خواهند شد یا اصلاح‌طلبان؛ رایزنی‌ها به شدت ادامه دارد و هر گروه سعی می‌کند وزن خود برای تاثیرگذاری در این انتخاب را افزایش دهد. ”مجتبی شاکری” از اعضای اصولگرای شورای چهارم می‌گوید نامزدهای اصولگرایان هنوز در حد گمانه‌زنی است اما این طیف در انتخاب شهردار از گفتمان انقلاب اسلامی و رهبری کوتاه نخواهد آمد.

خروج از نسخه موبایل