زندگی شبانه، موسیقی نواحی و رمضان
زندگی شبانه، موسیقی نواحی و رمضان

رونق زندگی شبانه و نزدیک شدن به سبک زندگی ایمن، توقع فراوانی را برای پرداختن به موسیقی نواحی به دنبال می‌آورد. این‌روزها رمضان می‌تواند میزبان مناسبی برای اجرای موسیقی نواحی باشد. اجراهای شبانه که می‌تواند به زندگی اهل رمضان رنگ و روی تازه‌ای ببخشد.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …