درختان ولیعصر به دلیل پوسیدگی قطع شده اندرئیس فراکسیون محیط زیست مجلس:


درختان ولیعصر به دلیل پوسیدگی قطع شده اند

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی به نقل از مسئولان شهرداری تهران می گوید قطع تعدادی از درختان خیابان ولیعصر به دلیل خشک شدن آنها بوده و این کار برای جلوگری از وارد شدن خسارت های مالی و جانی صورت گرفته است.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …