بی‌توجهی به محیط زیست در لایحه بودجه سال 93

عضو فراکسیون محیط زیست مطرح کرد؛

بی‌توجهی به محیط زیست در لایحه بودجه سال 93

به گفته یک عوض فراکسیون محیط زیست بودجه در لایحه بودجه سال 93 به بودجه محیط زیست توجه کافی نشده است.

Check Also

محیط‌زیست عامل وحدت و همگرایی در کشور است

رئیس سامان حفاظت محیط‌زیست گفت: پروژۀ تکثیر در اسارت یوز آسیایی نشان داد چطور مسالۀ …