سازمان میراث فرهنگی امنیتی نیست که با رسانه‌ها قطع ارتباط کرده‌اندجلیل‌ گلشن در نشست باستان‌شناسی دانشگاه تهران مطرح کرد؛


سازمان میراث فرهنگی امنیتی نیست که با رسانه‌ها قطع ارتباط کرده‌اند

سیاست‌های منفی سازمان میراث‌فرهنگی نسبت به نقش‌ و تعامل سازنده رسانه‌ها سبب شد یکبار دیگر باستان‌شناسان و پیشکسوتان میراث‌فرهنگی در دانشگاه تهران گردهم آیند و به موشکافی و آسیب‌شناسی این مسئله بپردازند. «جلیل گلشن» کارشناس عالی سازمان میراث‌فرهنگی معتقد است، «سازمان میراث‌فرهنگی دستگاه امنیتی نیست که مسئولان ارشد این سازمان 8 سال با رسانه‌ها و مردم قطع ارتباط کرده‌اند. تعامل دوسویه میراث‌فرهنگی با رسانه جزو وظایف این ارگان به‌شمار می‌رود».

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …