ایرانگرد نیوز

دکل‌ها در حریم منظری مقبره شاهان هخامنشی سبز شدند
دکل‌ها در حریم منظری مقبره شاهان هخامنشی سبز شدند

دکل‌ها و تیرهای انتقال برق درحالی، در عرصه و حریم نقش رستم جانمایی شدند و حریم منظری و چشم‌انداز یکی از مهمترین محوطه‌های تاریخی ایران را خدشه‌دار کردند که طبق ضوابط حریم درجه یک محوطه میراث‌جهانی تخت جمشید و نقش رستم نصب هرگونه پایه و خط انتقال نیرو در محدوده این اثر منحصربه‌فرد ممنوع است.

خروج از نسخه موبایل