قطع درختان ولی‌عصر
قطع درختان ولی‌عصراین اولین بار نیست که درختان کهنسال خیابان ولی‌عصر قطع می‌شوند.عوامل انسانی بارها باعث قطع درختان شده است.اما این بار پروژه عمرانی شهرداری تهران به منظور ساماندهی پیاده رو خیابان ولی‌عصر سرعت پوسیدگی و خشک شدن درختان را افزایش داده،اگر چه با نگاهی به عکس‌ها و اظهارات شهروندان بسیاری از درختان قطع شده خشک نشده بودند و هنوز مسئولان شهرداری توضیح دقیقی در مورد علت قطع درختان در هفته‌های گذشته منتشر نکرده‌ است.


Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …