از وقتی به چین رفتم، نظرم درباره طرح انتقال پایتخت تغییر کرده‌استعضو کمیسیون شوراها و امور داخلی:


از وقتی به چین رفتم، نظرم درباره طرح انتقال پایتخت تغییر کرده‌است

یکی از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی می‌گوید از وقتی به چین رفته و شهر شانگهای را دیده، نظرش نسبت به طرح انتقال پایتخت تغییر کرده‌است. او می‌گوید موافق ساماندهی پایتخت است، اما طرحی که در حال حاضر ارائه شده، جامع و کامل نیست.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …