ایرانگرد نیوز

دم نوش‌های ایرانی حال ندارند، گذشته آنهارا سر کشید
دم نوش‌های ایرانی حال ندارند، گذشته آنهارا سر کشید

با وجود آنکه دم‌نوش‌ها و نوشیدنی‌های ایرانی با زندگی ما عجین شده اما نشانی از آنها به عنوان جاذبه‌ گردشگری دیده نمی‌شود. مسائل فرهنگی، نبود تبلیغات، عدم سرمایه گذاری در این بخش و تغییر مزاج مشتریان از جمله دلایل فراموشی نوشیدنی‌های ایرانی عنوان شده‌است.

خروج از نسخه موبایل