برخی مقام ها دستور به ادامه تخریب بافت تاریخی یزد داده اندهشدار علی اکبر اولیا، نماینده سابق یزد در مجلس:


برخی مقام ها دستور به ادامه تخریب بافت تاریخی یزد داده اند

علی اکبر اولیاء نماینده سابق مردم یزد، اگرچه می گوید تخریب بافت تاریخی یزد متوقف شده‌است، اما تاکید می‌کند: «شنیده ام برخی مقام ‌ها دستوراتی برای ادامه تخریب‌ها در یزد داده‌اند.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …