ایرانگرد نیوز

کوبه فرهنگ با جشنواره عکاسی از ”سردرهای ایرانی” زده شد
کوبه فرهنگ با جشنواره عکاسی از ”سردرهای ایرانی” زده شد

طی سالهای گذشته درحالی بخش اعظمی از سردرهای ایرانی تخریب شده‌ و از بین‌رفته‌اند که کانون عکاسان ایران با برگزاری جشنواره عکاسی از سردرهای ایرانی «رواق منظر» فرصتی فراهم کرد تا عکاسان ایرانی از دریچه دوربین خود به ثبت هویت ملی ـ ‌اسلامی بپردازند. مهلت ارسال آثار جشنواره تا 8 شهریورماه تمدید شده است.

خروج از نسخه موبایل