مأموریت شورای صنفی نمایش فجر 92 به پایان می‌رسد

به گزارش ایرانگرد نیوز، در این حکم آمده است: نظر به مأموریت حوزه جنابعالی در خصوص امر اکران و نمایش مقتضی است در اسرع وقت شورای “تدوین آئین نامه و ضوابط نمایش سال 93” با ترکیب 3 نفر از سینماداران، 3 نفر از تهیه کنندگان، 3 نفر از پخش کنندگان و یک نفر کارگردان تشکیل شود.

 
در ضمن لازم می دانم از زحمات شورای صنفی نمایش فعلی که مأموریت آنها در پایان جشنواره فجر 92 به پایان می رسد تشکر و قدردانی نمایم. بدیهی است هرگونه تصمیم گیری در خصوص نمایش نوروز 93 و بعد از آن، پس از تصویب آئین نامه جدید انجام خواهد شد.

 

Check Also

معرفی نقاشان زن نامدار به بهانه روز جهانی طراحی و نقاشی

 ۱۶ می برابر با ۲۶ اردیبهشت ماه، روز جهانی طراحی و نقاشی اعلام شده است. …