ما تنها می‌توانیم بخشی از سنت‌های خود را ثبت کنیم

محمدرضا درویشی؛

ما تنها می‌توانیم بخشی از سنت‌های خود را ثبت کنیم

 

موسیقی محلی و فولکلور در حالی مورد توجه بسیاری از پژوهشگران و موسیقدانان قرار دارد که قطار مرگ در سر راه نوازندگان و خوانندگان محلی کمین کرده و این خطر وجود دارد که در تاریخ ایران، حرف‌های ناگفته بسیاری از این میراث کهن، ناگفته باقی بماند.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …